Aktywność biznesowa Chin w sektorze usług wzrosła w lutym w minimalnym tempie od października 2018 roku

Sektor usług w Chinach w lutym wykazał najniższą dynamikę aktywności biznesowej od października 2018 roku. Według Markit / Caixin indeks PMI wyniósł 51,1 pkt wobec 53,6 pkt miesiąc wcześniej. Głównym negatywnym czynnikiem wpływającym na jej dynamikę było spowolnienie wzrostu nowych zamówień do najniższego poziomu od października 2018 roku, w związku z osłabieniem popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Nowe zamówienia eksportowe wzrosły w lutym najwolniej od 5 miesięcy. Firmy utworzyły małą liczbę nowych miejsc pracy. Wzrost kosztów operacyjnych był umiarkowany. Przez 4 miesiące aktywność biznesowa w sektorze wytwórczym i usługowym rosła w najwolniejszym tempie. Odpowiedni indeks złożony wyniósł 50,7 pkt, w porównaniu z 50,9 pkt w styczniu.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: