Bank Litwy spodziewa się na spowolnienie wzrostu PKB kraju do 2,7% w 2019 roku

Bank Litwy oczekuje, że w 2019 roku spowolni się wzrost PKB kraju do 2,7%. W bieżącym roku prognoza ożywienia litewskiej gospodarki utrzymuje się na poziomie 3,2%. Według szacunków regulatora wzrost gospodarki kraju pozostanie szybki, a jego spowolnienie w 2019 roku "wiąże się z niewielkim spadkiem dynamiki eksportu i spowolnieniem wzrostu konsumpcji krajowej". Bank centralny oczekuje, że w 2018 roku Eksport Litwy wzrośnie o 5,7%, w 2019 roku - o 4,6%. Prywatna konsumpcja wewnętrzna wzrośnie o 3,8% w tym roku, w przyszłym roku - o 3,5%. Według prognozy średnia roczna inflacja w 2018 roku wyniesie 2,7%, w 2019 roku - 2,2%.

Błąd
Wiadomość: