Gospodarka Korei Południowej wzrosła o 2,7% w 2018 roku

Gospodarka Korei Południowej, zgodnie z ostatecznymi danymi Banku Korei, w czwartym kwartale zwiększyła się w najszybszym tempie od trzeciego kwartału 2017 roku, wzrastając o 3,1% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim kwartałem jej wzrost wyniósł 1%. Jednak wyniki całego 2018 roku wykazały najwolniejszą dynamikę PKB na poziomie 2,7% od 2012 roku. Osłabienie popytu na półprzewodniki na świecie doprowadziło do spadku inwestycji przedsiębiorstw o ​​1,6%, którego wolumen był najniższy od 9 lat. Największy od 1998 roku spadek inwestycji w strefie budownictwa o 4%, miał również negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. Roczna stopa wzrostu wydatków konsumpcyjnych kształtowała się na poziomie 2,8%. Wydatki rządowe wzrosły o 5,6%. Eksport wzrósł o 4,2%, a import o 1,7%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: